PRIVACY VOORWAARDEN v.201806

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door Plafonneringswerken De Vry bvba, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving. Met het oog op en binnen het kader van het beheer van ons cliƫnten/prospectenbestand maakt onze website gebruik van cookies, de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het opmaken van statistieken ter verbetering van onze website, online toepassingen en om uw surfervaring te optimaliseren.

Plafonneringswerken De Vry bvba zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet. Uw gegevens zullen door ons niet langer bewaard worden dan nodig.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een bericht zenden met uw verzoek aan Plafonneringswerken De Vry bvba, Molenheide 16, 2275 Wechelderzande of via e-mail info@plafonneringswerkendevry.be.